آرشیو "پروژه های در حال اجرا"

پروژه ویلای چوبی (هشتگرد)


پروژه ویلای چوبی  محل پروژه: هشتگرد متراژ: 300 مترمربع تعداد طبقات: یک طبقه نوع سازه: Timber شروع طراحی: ۱۳۹۸/۰۶/09 شروع ساخت: ۱۳۹۸/۰۶/21 پیشرفت پروژه: ۱۰%   ...

ادامه بیشتر ...

پروژه ویلای چوبی (یزد)


پروژه ویلای چوبی  محل پروژه: یزد متراژ: 216 مترمربع تعداد طبقات: دو طبقه دوبلکس نوع سازه: Timber شروع طراحی: ۱۳۹۸/06/04 شروع ساخت: ۱۳۹۸/06/16 پیشرفت پروژه:...

ادامه بیشتر ...

پروژه ویلای چوبی (دماوند)


پروژه ویلای چوبی  محل پروژه: دماوند متراژ: 600 مترمربع تعداد طبقات: سه طبقه نوع سازه: Timber شروع طراحی: ۱۳۹۸/05/29 شروع ساخت: ۱۳۹۸/06/15 پیشرفت پروژه:...

ادامه بیشتر ...

پروژه ویلای چوبی آلما (کرج)


پروژه ویلای چوبی آلما محل پروژه: کرج متراژ: 212 مترمربع تعداد طبقات: دو طبقه دوبلکس نوع سازه: Log شروع طراحی: ۱۳۹۸/05/24 شروع ساخت: ۱۳۹۸/06/10 پیشرفت پروژه:...

ادامه بیشتر ...

پروژه ویلای چوبی آرمان (شهمیرزاد)


پروژه ویلای چوبی آرمان محل پروژه: شهمیرزاد متراژ: 230 مترمربع تعداد طبقات: دو طبقه دوبلکس نوع سازه: Log شروع طراحی: ۱۳۹۸/06/01 شروع ساخت: ۱۳۹۸/06/15 پیشرفت پروژه:...

ادامه بیشتر ...

پروژه ویلای چوبی آرمیتا (دماوند)


پروژه ویلای چوبی آرمیتا محل پروژه: دماوند متراژ: 350 مترمربع تعداد طبقات: دو طبقه دوبلکس نوع سازه: Timber شروع طراحی: ۱۳۹۸/05/26 شروع ساخت: ۱۳۹۸/06/12 پیشرفت پروژه:...

ادامه بیشتر ...

پروژه ویلای چوبی آنیدا (فیروزکوه)


پروژه ویلای چوبی آنیدا محل پروژه: فیروزکوه متراژ: 175 مترمربع تعداد طبقات: دو طبقه دوبلکس نوع سازه: Log شروع طراحی: ۱۳۹۸/۰4/۱۳ شروع ساخت: ۱۳۹۸/۰4/۲۳ پیشرفت پروژه:...

ادامه بیشتر ...

پروژه ویلای چوبی سعادتیه (گرمدره)


پروژه ویلای چوبی سعادتیه محل پروژه: گرمدره متراژ: 300 مترمربع تعداد طبقات: دو طبقه دوبلکس نوع سازه: Wood Frame شروع طراحی: 1398/03/13 شروع ساخت: 1398/03/23 پیشرفت پروژه:...

ادامه بیشتر ...

پروژه ویلای چوبی (نشتارود)


پروژه ویلای چوبی (نشتارود) محل پروژه: نشتارود متراژ: 320 مترمربع تعداد طبقات: دو طبقه دوبلکس نوع سازه: Wood Frame شروع طراحی: 1397/12/13 شروع ساخت: 1398/02/20 پیشرفت پروژه:...

ادامه بیشتر ...

پروژه ویلای چوبی آناهید (گرمدره)


پروژه ویلای چوبی آناهید محل پروژه: گرمدره متراژ: 150 مترمربع تعداد طبقات: دو طبقه دوبلکس نوع سازه: Wood Frame شروع طراحی: 1398/02/13 شروع ساخت: 1398/02/26 پیشرفت پروژه:...

ادامه بیشتر ...