واحد محاسبات سازه

واحد محاسبات سازه - دپارتمان فنی و مهندسی گروه بین المللی آمیتیس امرتاتواحد محاسبات سازه : پس از نهایی شدن طراحی معماری جهت اجرا و ساخت بایستی محاسبات سازه انجام گیرد. محاسبات سازه در این بخش تفاوت قابل ملاحضه ای با محاسبات عمومی سازه دارد. نقشه هایی که در این بخش توسط واحد محاسبات سازه تحویل می گردد شامل موارد ذیل می باشد:

  • پلان اجرائی فونداسیون (شامل پلان، دتایل، مقاطع) .
  • نقشه پلان جانمایی ستون ها (ستون گذاری).
  • نقشه پلان تیر ریزی ساختمان.
  • دتایل اجرایی مورد نیاز تیپ بندی ستون ها (مشخصات مقاطع ستون ها).
  • سقف، تیپ بندی تیر و پل ها (مشخصات مقاطع تیر ها) با مقیاس مناسب.