همکاران بین المللی

همکاران بین المللی

 • شرکت انبوه سازی سازه های گردشگری و توریستی چوبی
 • شرکت صنایع چوب اروپا
 • شرکت تامین کننده چوب روسیه
 • شرکت کنترل کیفیت سازه های سنگین چوبی
 • شرکت تولید کننده ماشین آلات صنایع چوبی
 • شرکت ساخت سازه های سنگین چوبی
 • شرکت بازیافت مصالح چوبی
 • شرکت تامین و اشباع پروفیل های چوبی
 • سازمان حمایت از جنگل های بین المللی
 • شرکت تولید عایق و رنگ گیاهی
 • شرکت ساختمان های چوبی و تولید اتصالات