مقاوم در اقلیم های متفاوت

از مزایای دیگر ساختمان های چوبی، امکان سازگار نمودن آن با شرایط آب و هوایی گوناگون می باشد. امروزه شاهد ساخت سازه های چوبی در دماها و رطوبت های مختلف در نقاط متفاوتی از جهان هستیم. در مناطق سردسیر که دارای زمستان های طولانی است و اغلب دمای هوا زیر صفر می باشد ساختمان های چوبی به عنوان بهترین گزینه معرفی می شوند.

 

مقاوم در اقلیم های متفاوت از مزایای سازه های چوبی آمیتیس امرتات

 

 

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید