عمر طولانی سازه

عمر طولانی سازه

وجود ساختمان های چوبی که حدود ۳۰۰ سال پیش ساخته شده و هنوز قابل استفاده اند، بیانگر این واقعیت است که چنانچه چوب در شرایط مناسبی استفاده شود عمر مفید آن بیش از مصالح دیگر است، با توجه به عدم اکسیداسیون چوب، در صورت نگهداری سازه های چوبی در شرایط استاندارد به سهولت می توان عنوان کرد سازه های چوبی دارای تاریخ انقضاء نخواهند بود.

عمر طولانی سازه :
استفاده از چوب در ویلا در کشور ما قدمت زیادي دارد، همانگونه که می دانیم در زمان هاي دورتر به دلیل نبود فلز، چوب کاربرد فراوان و موثری در ساختمان سازی داشته است. آثار چوبی ۴۲۰۰ سال پیش از میلاد در ایران کشف شده است، اخیراً در کاوش هاي شوش نیز، شواهدي دال بر وجود کلبه چوبی یافت شده است.

 

 

 

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید