شرایط و قوانین

شرایط و قوانین فروش گروه بین المللی آمیتیس امرتات

هدف اصلی گروه بین المللی آمیتیس امرتات حفظ حقوق و احترام به مشتری است. در این راستا در روابط کاری خود با مشتری، حقوق حقه ایشان را به رسمیت شناخته و مشتری را ولی نعمت خود می داند، در نتیجه در هنگام فروش شرایط و قوانین ذیل مورد توجه می باشد:

۱. همیشه و در همه حال حق با مشتری است.

۲. به هیچ عنوان نباید موجبات فریب مشتری فراهم گردد.

۳. کارکنان باید صادقانه با مشتری صحبت کرده و ایشان را از هر لحاظ حمایت نمایند.

۴. مشتری می بایست نسبت به خرید و خدمات پس از فروش مطمین باشد.

۵. حفظ حقوق گروه بین المللی آمیتیس امرتات در گرو حفظ حقوق مشتری است.

۶. منافع گروه بین المللی آمیتیس امرتات در گرو حفظ منافع مشتری است.

۷. مشتری می بایست بطور کامل و دقیق از جزییات خرید خود مطلع گردد.

۸. همیشه و در همه حال منافع مشتری مدنظر قرار گیرد و نبایست به هیچ عنوان مشتری به اشتباه خریدی را از گروه صورت دهد.

۹. کلیه طرح ها و نقشه های اجرایی باید به تایید مشتری رسیده و سپس اجرایی گردند.

۱۰. کلیه قراردادهای فی مابین می بایست از قراردادهای دقیق و درست حقوقی باشند و مشاوران گروه بین المللی آمیتیس امرتات همگی باید در ارائه مشاوره دقیق و درست در کلیه زمینه ها به مشتری پیشقدم باشند.