دوست محیط زیست

ساختمان ها و ویلاهای چوبی ساخته شده از درختان، تجدید پذیر، پایدار و دوستدار محیط زیست هستند. سازه‌های چوبی، کربن دی اکسید اتمسفری را جذب و در خود نگه می‌دارند در حقیقت، چوب تنها مصالح ساختمانی کربن خنثی است.

به ازاء هر یک متر مکعب چوب مصرفی در سازه، از ۰/۸ تن رهایش کربن کاسته می‌شود، بنابراین اگر خانه‌ای از ۲۰ متر مکعب چوب استفاده کند باعث جلوگیری از ۱۶ تن رهایش کربن می‌شود. در متون علمی، ۱۶ تن کربن معادل است با کربن تولیدی ناشی از ۹۰/۰۰۰ کیلومتر رانندگی با خودرو.

 

 

 

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید